‘Handling’

Het seminar heet ‘Handling’ en bevat de volgende onderdelen:

  • Lichaamstaal van de hond, het observeren van de eigen hond verbeteren. Inzichten in behoefte van de hond vergroten.
  • Relatie bouwen tussen eigenaar en de hond, handvatten geven zodat de eigenaar de hond kan steunen en begeleiden.
  • Riemvoering technieken ontdekken, zoals welke riem, welke lijn, welke lengte, hoe houd je de lijn vast, met welke druk etc.
  • Veel praktijk met de cursisten onderling, zonder honden.
  • Bewustwording eigen lichaamshoudingen en wat hiermee aangegeven wordt. En waarom een ontwikkeling voor fijngevoeligheid van belang is in de communicatie met de hond.

Maximaal aantal deelnemers is 10. Op die manier is er veel ruimte voor individuele aandacht.

Het seminar is gericht op het bouwen van een onderlinge relatie tussen mens en hond en het opbouwen van vaardigheden en zelfvertrouwen van zowel de eigenaar als de hond.

Tijdens het seminar wordt de theorie direct in praktijk gebracht middels oefeningen en rollenspel. Na iedere oefening wordt er geëvalueerd en leert iedereen zijn verbeterpunten kennen. Als de tijd het toelaat, kan iedereen hiermee nog eens aan de slag.

Natuurlijk is het mogelijk om na het seminar persoonlijk begeleid te worden. Hiervoor kunt Conny aanspreken aan het einde van het seminar.

Vervolgsessies seminar ‘Handling’

Na de seminar kan er op verzoek met dezelfde groep een vervolg aan gegeven worden. Deze herhaalsessie voor 1 dag of 1 dagdeel kunnen eventuele persoonlijk ontstane problematiek als thema hebben. Bij verandering van gedrag ontstaat namelijk altijd ander gedrag waar we mee om moeten leren gaan.

Deze vervolgsessies zijn waardevol omdat de hele groep van elkaar leert.

Deze vervolgsessies zijn niet bij de oorspronkelijke seminar inbegrepen. Voor prijs en locatie kunt u contact opnemen met Conny via het contactformulier op de site. Graag ‘vervolgsessie’ vermelden in ‘onderwerp’.